Pomoc uchodźcom z Ukrainy

ukrainaTutaj podawać będziemy informacje związane z przyjazdem uchodźców z Ukrainy do naszej parafii (w Koszycach Małych); także o bieżących potrzebach wynikających z faktu przyjęcia uchodźców bądź innych ważnych wiadomości. W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie przewidzieć rozwoju wydarzeń dlatego tą drogą będziemy przekazywać wiadomości. Informacje podawać będą także ks. Damian Płatek i Pan Sołtys zamieszczając je na Facebook-u.

Odpowiadając na apel Księdza Biskupa wyraziliśmy, jako wspólnota zakonna Księży Sercanów gotowość przyjęcia uchodźców z Ukrainy (w części rekolekcyjnej naszego domu). Ukraińcy mieszkają u nas od początku marca br.

W związku z Tygodniem Miłosierdzia pragniemy podziękować za różnoraką pomoc okazaną Ukraińcom, zarówno przebywającym na terenie naszej parafii jak i tym, którzy pozostali w swojej ojczyźnie. W minionym czasie we współpracy z OSP w Koszycach Małych zorganizowaliśmy kilka transportów żywności oraz pomocy rzeczowej, która dotarła do społeczności w Winnicy i Chmielnickim a stamtąd w bardziej odległe części Ukrainy. Transport obejmował również pomoc podstawowych materiałów medycznych, które trafiły do szpitali w tych miastach. W rozpoczynającym się Tygodniu Miłosierdzia planujemy przygotować kolejny transport i zwracamy się z prośbą o przekazywanie: żywności, produktów chemii domowej, środków higienicznych i kosmetycznych oraz pampersów dla dzieci i dorosłych. Dary te można przekazywać do świetlicy (w dolnym kościele) we wtorek i czwartek od 17.00-18.00, do szkoły podstawowej i przedszkola w godzinach pracy szkoły oraz do budynku OSP w poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 18.00-20.00. Można też złożyć ofiarę pieniężną w przedsionku kościoła, do skarbony pod figurą św. Antoniego. Wszystkim osobom otwartego serca, którzy w tym szczególnym czasie wspierają naród ukraiński niosąc pomoc w formie rzeczowej czy finansowej, poświęcają swój czas i ofiarują modlitwę i cierpienie w intencji pokoju na świecie wyrażamy naszą wdzięczność i polecamy opiece Jezusa Miłosiernego. AKTUALNE (zamieszczono 23.04.2022 r.)