Powołania kapłańskie i zakonne

Księża:

  • Ks. Witold Januś – Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Pana Jezusa
  • Ks. Marcin Januś – Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Pana Jezusa
  • Ks. Bartłomiej Król – Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Pana Jezusa

Bracia zakonni:

  • Br. Bogdan Borczuch – Zakon Braci Mniejszych Kapucynów
  • Br. Stanisław Borczuch – Zakon Braci Mniejszych Kapucynów

Siostry zakonne:

  • S. Celsa Krakowska – Unia Rzymska Zakonu świętej Urszuli
  • S. Urszula Kupczyk – Unia Rzymska Zakonu świętej Urszuli
  • S. Grażyna Niemiec – Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi