Służba Liturgiczna

LITURGIC45ZNA SŁUŻBA OŁTARZA

“Ministrare” z łaciny oznacza służyć. Ministrant jest więc osobą, która ma służyć (pomagać) kapłanowi podczas Eucharystii czy też nabożeństw. Służba liturgiczna w naszej parafii składa się z aspirantów, ministrantów i lektorów. Najważniejszym ich celem jest dbanie o piękno liturgii, a także dawanie przykładu swoim rówieśnikom. Ministrantem jest się w kościele, w domu, w szkole, na podwórku. Tam swoją postawą i zachowaniem ministrant powinien dawać świadectwo swojej miłości do Boga i do drugiego człowieka. Ministrant ma poczucie obowiązku i sumiennie przestrzega wszystkich ustalonych dyżurów.

10 przykazań ministranta

 • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 • Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 • Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.
 • Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 • Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 • Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Lista kandydatów na aspiranta:

Lista ministrantów:

 1. Piotr Toczek
 2. Jakub Kudroń
 3. Robert Prorok
 4. Paweł Pikul
 5. Jakub Radliński
 6. Gabriel Smosna
 7. Kacper Zapał
 8. Mateusz Żołądź
 9. Mateusz Sołtys
 10. Filip Łątka
 11. Krystian Sołtys
 12. Kacper Wójcik
 13. Łukasz Siemiński
 14. Michał Malec
 15. Tomasz Nytko

 

Lektorzy to najstarsza grupa ministrantów, ustanowiona do wykonywania czytań Pisma świętego z wyjątkiem Ewangelii.

Lista lektorów:

 1. Adrian Gniewek
 2. Hubert Januś
 3. Michał Gąsior
 4. Adam Smosna
 5. Michał Łącki
 6. Dominik Baradziej
 7. Jakub Kawa
 8. Paweł Kryczyk
 9. Jakub Kozioł
 10. Daniel Cholewiak
 11. Radosław Borczuch
 12. Dominik Zapał
 13. Jakub Żołądź
 14. Mateusz Skórka
 15. Bartłomiej Knapik
 16. Michał Łątka
 17. Jakub Wojtaszek

Aktualności:

I czwartek miesiąca (Msza św.) – godz. 17.30 (18.30)

II i IV czwartek miesiąca zbiórka dla lektorów – godz. 18.20 (19.20)

II i IV środa miesiąca zbiórka dla ministrantów – godz. 18.20 (19.20)

II i IV środa miesiąca zbiórka dla aspirantów – godz. 16.00 (17.00)