Rada Parafialna

Rada duszpasterska stanowi ciało doradcze, które pod kierownictwem księdza proboszcza czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego, zajmuje się sprawami ekonomicznymi i rozwiązuje problemy istniejące na terenie parafii. Nowa rada parafialna została wybrana 15 października 2017 roku. Kadencja trwa 5 lat. W skład rady wchodzą trzy grupy członków: wybrani przez wiernych, mianowani przez proboszcza oraz radni z urzędu.

 

SKŁAD PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ PARAFII NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA

W KOSZYCACH MAŁYCH 2017 – 2022

       1. Ks. MONDEL Jerzy scj (proboszcz)

2. SZATKO Agata

3. BARADZIEJ Danuta

4. KULA Dorota

5. KWIEK Bogumiła

6. SMOSNA Jarosław

7. TUREK Zbigniew

8. JANIGA Jacek