Rada Parafialna

Rada duszpasterska stanowi ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego, zajmuje się sprawami ekonomicznymi i rozwiązuje problemy istniejące na terenie parafii. Nowa rada parafialna została wybrana 24 listopada 2007 roku. Kadencja trwa 5 lat. W skład rady wchodzą trzy grupy członków: wybrani przez wiernych, mianowani przez proboszcza oraz radni z urzędu.

 

SKŁAD PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ PARAFII NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA

W KOSZYCACH MAŁYCH 2012 – 2017

      Ks. MONDEL Jerzy scj (proboszcz)

  1. GNIEWEK Barbara
  2. JASIAK Grażyna
  3. KRÓL Jan
  4. KUDROŃ Mirosław
  5. SMOSNA Jarosław
  6. ŚLĘZAK Józef
  7. KWIEK Bogumiła
  8. JANIGA Jacek