Ochrzczeni

„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu

w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. (Mt 28,19)

 chrzest

Sakrament Chrztu świętego w naszym kościele otrzymali: