OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 


 

W SIERPNIU AKTUALNE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

SĄ ZAMIESZCZONE W GABLOCIE

PRZY KOŚCIELE